ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN GOLD COAST MALL ONLINE

ĐĂNG KÍ

Tôi đồng ý với chính sách & điều khoản dịch vụ

Chương trình thành viên của GoldCoast Mall mang đến những đặc quyền, đặc lợi thật sự hấp dẫn đến với khách hàng.
Mua sắm, tích luỹ và tận hưởng những chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt chỉ có tại GoldCoast Mall Nha Trang.

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN GOLD COAST MALL

CÁC HẠNG THẺ MEMBER GOLD COAST SHOPPING MALL

MEMBER

– Doanh số tích luỹ yêu cầu: 500.000đ
– Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: Bất kì

Thời hạn thẻ
1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

GOLD

– Doanh số tích luỹ yêu cầu: 50.000.000đ
– Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: 12.500.000đ

Thời hạn thẻ
1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

Quà lên hạng thẻ

Quà sinh nhật

PLATINUM

– Doanh số tích luỹ yêu cầu: 100.000.000đ
– Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: 25.000.000đ

Thời hạn thẻ
1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

Quà lên hạng thẻ

Quà sinh nhật

Ưu tiên tham dự sự kiện GoldCoast

Đỗ xe miễn phí
trong 4h